Полное собраніе сочиненій М.Ю. Лермонтова

ID: 809
Vārds: Ārija
Uzvārds: Milta
Izdevuma autors: Михаил Юрьевич Лермонтов
Izdevuma nosaukums: Полное собраніе сочиненій М.Ю. Лермонтова
Izdošanas vieta: С. Петербург
Izdošanas gads: 1901
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Savu mīļāko grāmatu – M. J. Ļermontova rakstus pirms šķiršanās no dzīves tālāknodošanai man uzticēja Marija Taurīte. Republikas Skolotāju kvalifikācijas institūta ilggadīgā bibliotekāre. Mūs abas saistīja kopīgā darbavieta un radniecīga dzīves vērtību izpratne. M. Taurīte bija sevišķa bibliotekāre, sava darba entuziaste. Viņa arvien darīja visu iespējamo, lai katrs lasītājs saņemtu viņam vajadzīgo grāmatu. Diendienā laipna, draudzīga pret lasītājiem un viņu bērniem. Ar mazajiem viņa vispirms aprunājās, lai noskaidrotu viņu intereses un atrastu katram vispiemērotāko grāmatu. Ar tādu pat attieksmi viņa izturējās pret draugu un savas sētas bērniem, atzīstot, ka lasītājs jāaudzina kopš agras bērnības. Grāmatu bibliotekāre uzskatīja par galveno cilvēka dvēseles veidotāju. No M. Taurītes mācījos arī uzskatu, ka grāmatas vērtība palielinās līdz ar tās lasītāju skaitu. Vienā no savām pēdējām man sūtītajām kartiņām Taurīte bija citējusi A. Kronenbergu: Vai tad kāds šo baltu dien’ Dzīvo tik no maizes vien? Vārds, ja to tik pateikt prot, Var pat medu atvietot.
Datums: 2013 11 06 00:00:00