Таис Афинская

ID: 5932
Vārds: Ivans
Uzvārds: Ivanovs
Izdevuma autors: Иван Ефремов
Izdevuma nosaukums: Таис Афинская
Izdošanas vieta: Санкт-Петербург
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?:
Жизнь - это не те дни, которые прошли, а те, которые запомнились. 
В дар Латвийской Национальной библиотеке.
Datums: 08/02/2018