14. maijā Starptautiskās tiesas Hāgā (Nīderlande) tiesnesis Antoniu Auguštu Kansādu Trindāde (Antônio Augusto Cançado Trindade) un Latvijas Satversmes tiesas tiesneši pasniedza dāvinājumus LNB direktoram Andrim Vilkam un Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavas vadītājai Ingai Vovčenko.Satversmes tiesas tiesneši (otrais no kreisās) Artūrs Kučs, Daiga Rezevska, Aldis Laviņš, Sanita Osipova, Ineta Ziemele, Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis,
priekšplānā Starptautiskās tiesas tiesnesis Antoniu Auguštu Kansādu Trindāde, LNB direktors Andris Vilks un Ekonomikas un tiesību zinātņu lasītavas vadītāja Inga Vovčenko.


Starptautiskās tiesas tiesnesis Antoniu Auguštu Kansādu Trindāde un LNB direktors Andris Vilks


Foto: Kristians Luhaers