2021. gads

Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadē 26. janvārī Ārlietu dienesta darbinieki dāvina grāmatas glabāšanai LNB Tautas grāmatu plauktā.