2021. gads

Valsts simtgades biroja darbinieču dāvinājums noslēdzot biroja darbu LNB telpās. Dāvinājumu 17. decembrī saņem LNB komunikācijas departamenta direktore Ieva Gundare


No kreisās: Aija Tūna, Inga Bika, Selga Laizāne, Ieva Gundare, Ilze Tormane, Lelde Kristiāna Vozņesenska

Bēthovena muzeja Bonnā (Vācija) kuratore un grāmatas Bēthovens. Pasaule. Pilsoņi. Mūzika līdzautores Julias Ronges (Julia Ronge) dāvinājums.


Dāvinājumu 30. novembrī Bēthovena muzeja Bonnā (Vācija) direktore Nikole Kempkena (Nicole Kämpken) pasniedz LNB Izstāžu centra vadītājai Anetei Krūmiņai

Ungārijas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja Lāslo Kevēra (László Kövér) dāvinājums 12. oktobrī


Dāvinājumu saņem LNB direktors Andris Vilks

Ukrainas Politisko zinātņu akadēmijas prezidenta Petro Mironenko dāvinājums 22 septembrī


Dāvinājumu saņem LNB direktora vietniece Anda Lamaša

Upsalas (Zviedrija) Universitātes bibliotēkas direktora Larša Būrmana (Lars Burman) dāvinājums 21. septembrī


Dāvinājumu saņem LNB vadošais pētnieks Gustavs Strenga

Šveices konfederācijas viceprezidenta un ārlietu ministra Ignacio Kassisa (Ignatio Cassis) dāvinājums 5. jūlijā.


Dāvinājumu saņem LNB Speciālo krājumu departamenta direktore Dagnija Baltiņa

Armēnijas vēstnieka Latvijā Tigrana Mkrtčjana dāvinājums 7. aprīlī


Dāvinājumu saņem LNB direktors Andris Vilks

Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadē 26. janvārī Ārlietu dienesta darbinieki dāvina grāmatas glabāšanai LNB Tautas grāmatu plauktā.