Bibliotēkas simtgades grāmatas
2019. gadā Latvijas Nacionālajai bibliotēkai aprit simt gadu. Turpinot valsts simtgadē iesākto, arī šogad Tautas grāmatu plauktā turpina krāties bibliotēkas viesu dāvinājumi – pašu izraudzītas un iemīļotas grāmatas, un katrā no tām – īpašs vēstījums. Šeit aplūkojami zīmīgākie jubilejas dāvinājumi.

1992. gadā, strādājot par tā laika kultūras ministra
Raimonda Paula vietnieci, Nellija Janaus viesojās tālajā Austrālijā.

Tur viņa iepazinās ar slaveno mākslinieku Reini Zusteru, kurš kā dāvanu par jauko satikšanos pasniedza savu darbu apkopojumu “Spiral Vision” ar

Nellijas Janaus portretu priekšlapā.  Šo grāmatu šī gada 7. februārī

Nellija Jaunaus nodeva glabāšanā Tautas grāmatu plauktā.

Dāvinājumu saņēma Toms Herings, Mākslas lasītavas galvenais bibliogrāfs
Ikdienā Toms, viens no visgarākajiem bibliotēkas darbiniekiem (1,98m), pārrauga visdažādākās Latvijas un ārzemju speciālās attēlizdevumu kolekcijas, nodrošinot to saglabāšanu, papildināšanu un popularizēšanu. Taču viņu var sastapt arī  lasītavā, gādājot par jaunāko un vērtīgāko mākslas grāmatu atlasi un nonākšanu krājumā. Ja kādu grāmatu atrast nevarat vai gluži vienkārši tā atrodas pārāk augstu, droši vērsties pie Toma!

Foto: Kristians Luhaers

Ieskandinot jauno LTV raidījumu “Literatūre”, ceļotāji Marta Selecka un Gustavs Terzens, kā arī raidījuma režisors Uģis Olte 24. janvārī Tautas grāmatu plauktam dāvina raidījumos ceļojošo rakstnieku darbus.

Katalonijas enciklopēdijas (Enciclopèdia Catalana) direktora Alberta Pelaha (Albert Pèlach) dāvinājums piedaloties Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšanā Bebrenē, 2018. gada 18. decembrī.

Alberts Pelahs (Albert Pèlach) ar kundzi Betinu Askanazi (Betina Askanazy) Bebrenes muižā