1992. gadā, strādājot par tā laika kultūras ministra
Raimonda Paula vietnieci, Nellija Janaus viesojās tālajā Austrālijā.

Tur viņa iepazinās ar slaveno mākslinieku Reini Zusteru, kurš kā dāvanu par jauko satikšanos pasniedza savu darbu apkopojumu “Spiral Vision” ar Nellijas Janaus portretu priekšlapā.  Šo grāmatu šī gada 7. februārī Nellija Janaus nodeva glabāšanā Tautas grāmatu plauktā.

Dāvinājumu saņēma Toms Herings, Mākslas lasītavas galvenais bibliogrāfs
Ikdienā Toms, viens no visgarākajiem bibliotēkas darbiniekiem (1,98m), pārrauga visdažādākās Latvijas un ārzemju speciālās attēlizdevumu kolekcijas, nodrošinot to saglabāšanu, papildināšanu un popularizēšanu. Taču viņu var sastapt arī  lasītavā, gādājot par jaunāko un vērtīgāko mākslas grāmatu atlasi un nonākšanu krājumā. Ja kādu grāmatu atrast nevarat vai gluži vienkārši tā atrodas pārāk augstu, droši vērsties pie Toma!

Foto: Kristians Luhaers