Viņa Svētības pāvesta Franciska dāvinājums
24. septembrī

Foto: Ojārs Jansons

Apustuliskā pamudinājumā Evaņģēlija prieks (Evangelii gaudium) pāvests Francisks raksta par Baznīcas misiju mūsdienu pasaulē.

Foto: Kristians Luhaers