Viņa Karaliskās Augstības Dānijas kroņprinča Frederika (Frederik) un Viņas Karaliskās Augstības kroņprinceses Mērijas (Mary) dāvinājums 6. decembrī

(no kreisās) Viņas Karaliskā Augstība Dānijas kroņprincese Mērija (Mary), Viņa Karaliskā Augstība Dānijas kroņprincis Frederiks (Frederik), Latvijas prezidents Raimonds Vējonis, prezidenta kundze Iveta Vējone, LNB direktora vietniece Dagnija Baltiņa

Dāvinājuma ieraksts:
Latvijas bērniem, iztēle var jūs aizvest jebkur un visur

Foto: Kristians Luhaers