Cerības gaisma

ID: 2125
Vārds: Ināra
Uzvārds: Greivule
Izdevuma autors: Indulis Paičs
Izdevuma nosaukums: Cerības gaisma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 2001
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Ar prieku un nepacietību gaidu mūsu Gaismas Pili. Šīs izcilās svētrunas esmu izlasījusi vairākkārt. Paldies Indulim Paičam. Daži citāti: 193.lpp. ...Dieva Vārds nāk pie cilvēkiem tieši tāpēc, lai atvērtu mūsu acis un padarītu gudras mūsu sirdis, lai parādītu, ka itin nekas šajā pasaulē nenotiek nejauši. Lai lielie un varenie domā, ka viņi ir tie, kas ar savu gudrību un viltīgo izmanību virza un nosaka pasaules likteņus. 194.lpp. ... Bet tautas liktenis izšķiras tajās daudzajās mazajās, sīkajās izvēlēs, ko Dievs noliek katra atsevišķa cilvēka priekšā. Caur tām cilvēks pelna sev un arī savai tautai Dieva labvēlību un svētību, vai arī – sodu. 195.lpp. ... jo tā bija un ir mūsu katra atbildība: atrast pašam un norādīt citiem Dieva ceļu šajā pasaulē – vienīgo ceļu, kas ved pretī dzīvībai, patiesām attiecībām ar Dievu, Dieva svētībai. Iesaku lasīt Induļa Paiča sprediķu grāmatu Žēlastības lokā (biedrība Pūrs , Rīga, 2009.) Lai Dievs svētī mūsu Zemi, mūsu Tautu, mūsu Valsti! Dievs svētī Latviju!
Datums: 2013 12 06 00:00:00