Cilvēka galvas darba būtne

ID: 4918
Vārds: Andis
Uzvārds: Mitāns
Izdevuma autors: Jāzeps Dīcgens
Izdevuma nosaukums: Cilvēka galvas darba būtne
Izdevējs: Taurētājs
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1912
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Grāmatu sējums man palicis no vecākiem Riharda (Edgara) Mitāna un Valijas Mitānes (dzim. Zīle), kuri 1920 30.g. studēja LU attiecīgi tieslietu un filozofijas filoloģijas fakultātēs un bija savākuši dažādus filozofiska rakstura darbus. Vecāku atstātos dokumentos gan nav atrodamas norādes par LU lekcijām marksisma ideoloģijā, taču bibliogrāfiski retie izdevumi var kalpot mūsdienu atziņām par kreisās ideoloģijas attīstību Latvijā pirms Pirmā pasaules kara.
Datums: 16/06/2016