Cosmos

ID: 6953
Vārds: Nazir
Uzvārds: Kazi
Izdevuma autors: Carl Sagan
Izdevuma nosaukums: Cosmos
Izdevējs: Abacus
Izdošanas vieta: London
Izdošanas gads: 1995
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: "We are made of stellar ash. Our origin and evolution have been tied to distant cosmic events. The exploration of the Cosmos is a voyage of self-discovery" - Sagan (p 347)
Datums: 04/29/2020