Dāvinājumi no Baltijas valstu un Ziemeļvalstu ombudiem/tiesībsargiem viņu gadskārtējā sanāksmē 19. septembrī

Foto: Kristians Luhaers