Die Beiden Quellen der Moral und der Religion

ID: 4687
Vārds: Agita
Uzvārds: Lūse
Izdevuma autors: Henri Bergson
Izdevuma nosaukums: Die Beiden Quellen der Moral und der Religion
Izdevējs: Eugen Diederichs Verlag
Izdošanas vieta: Jena
Izdošanas gads: 1933
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Spriežot pēc paraksta šī sējuma titullapas labajā augšējā stūrī, šīs grāmatas eksemplārs savulaik piederējis izcilajam latviešu izcelsmes reliģijpētniekam profesoram Haraldam Biezajam. Dzīvodams Zviedrijā, profesors 1990 to gadu sākumā uzturēja aktīvu korespondenci ar folkloristiem, reliģijpētniekiem un filozofiem Latvijā, tostarp ar pētnieku grupu toreizējā LZA Filozofijas un Tiesību (vēlāk LU Filozofijas un Socioloģijas) institūtā, kurā strādāju toreiz. 1994. gadā profesors Biezais laipni piekrita uzrakstīt man ieteikuma vēstuli sociālās antropoloģijas studijām Londonas Ekonomikas skolā. Tā saņēmu no profesora ceļamaizi. P.S. Šo grāmatas eksemplāru 1990 to gadu sākumā atradu un iegādājos bukinistu veikaliņā tagadējā Tērbatas ielā. Visas atzīmes (ar tinti un ar zīmuli) atradās grāmatā, pirms to iegādājos. Ļoti iespējams, šīs atzīmes veicis Haralds Biezais.
Datums: 24/09/2015