Die Kultur der Renaissance in Italien

ID: 6891
Vārds: Juris
Uzvārds: Goldmanis
Izdevuma autors: Jacob Burckhardt
Izdevuma nosaukums: Die Kultur der Renaissance in Italien
Izdošanas vieta: Wien
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Šī grāmata pirms daudziem gadiem paglābta no kurtuves liesmām, tāpēc tai trūkst titullapas, kurā visdrīzāk bija rakstīts, ka sējums izdots Vīnē pirms apmēram 100 gadiem, bet varbūt arī 1934. g.
Mūsdienās šo klaisko epusu var uzlūkot kā bibliogrāfisku vērtību, bet vienlaikus arī reflektēt par tā autora-sveiciešu kultūrvēsturnieka Jēkaba Burkharta (1818-1897) ideju par kultūru kā vienu no vēstures noteicošajiem faktoriem, par Renesanses valsti kā mākslas darbu.

Juris Goldmanis
LVB/LNB lasītājs kopš 1970. g.
Datums: 11/28/2019