Dziesmas

ID: 836
Vārds: Velga
Uzvārds: Grava
Izdevuma autors: Ķikuļu Jēkabs
Izdevuma nosaukums: Dziesmas
Izdevējs: Liesma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1982
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Lasītāj, vai atceries, no kurienes nāc? Manuprāt, te rodama SPĒKILDZE.* *spēkildze Dr. philol. Rasmas Grīsles radīts jaunvārds
Datums: 06/11/2013