Esmu klāt

ID: 2121
Vārds: Konstancija
Uzvārds: Dmitrijeva
Izdevuma autors: Maija Kīne
Izdevuma nosaukums: Esmu klāt
Izdošanas vieta: Rēzekne
Izdošanas gads: 2008
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Decembrī, pirms saules atgriešanās, kad dabā valda tumsa, aizdedzam Adventes sveces, kas rāda gaismu. Ir sācies laiks, kad gaidām Dieva dēla atnākšanu. Šis krājums ir mīļa dāvana no Krustpils pamatskolas vadītājas, krājuma autores Maijas Kīnes. Krājumā Ziemassvētku dziesmu mūzikas skaņas vijas uz debesīm augstāk nekā vārdi: Mīļie esmu klāt, mīļie, esmu klāt Jūs visus mierināt! Esmu lepna, ka mums ir tāda komponiste un mūzikas pedagoģe, Atašienes un Krustpils baznīcu ērģelniece, Krustpils draudzes kora vadītāja Maija Kīne, kas piedāvā ne tikai garīgās, bet domā arī par bērnu un jauniešu muzikālo izglītošanos Latvijā.
Datums: 2013 12 06 00:00:00