Francijas vēstnieces Latvijā Odiles Supizonas (Odile Soupison) dāvinājums 18. oktobrī, dāvinājumu saņem LNB Speciālo krājumu direktore Dagnija Baltiņa
“Tāpat kā pulkvežleitnants Diparkē pirms 100 gadiem raksturoja Latviju kā “modru priekšposteņa sargkareivi – uzticamu un bezgala spējīgu pildīt miera saglabāšanas lomu Eiropā”,
Latviju un Franciju arī šodien saista stipras solidaritātes saites, kas balstās Eiropas vērtībās, proti brīvībā un demokrātijā.”


Foto: Kristians Luhaers