Gaiļa ābece

ID: 6145
Vārds: Anna
Uzvārds: Rone
Izdevuma autors: Gita Andersone
Izdevuma nosaukums: Gaiļa ābece
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Man bibliotēkā ļoti patika! Vislabāk man patika divpadsmitais stāvs.
Datums: 12/07/2018