Godziny dziecinstrva

ID: 1660
Vārds: Janīna
Uzvārds: Šteinberga
Izdevuma nosaukums: Godziny dziecinstrva
Izdošanas vieta: Warszawa
Izdošanas gads: 1980
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Mana māte Helēna Kotāne (dz. Kubecka) bija dzimusi 1908.gadā. Skolā gājusi 2 ziemas. Tomēr brīvi runāja, lasīja un rakstīja poliski, latviski, krieviski. Lai arī visu mūžu smagi strādājusi kolhozā, bija liela lasītāja. Vēl savos 100 gados zināja no galvas skolas laika dzejoļus. Viņa nodzīvoja ilgu mūžu 103,5 gadus. Un kamēr vien varēja redzēt lasīja gan katoļu kalendārus u.c. baznīcas literatūru, gan citas grāmatas un žurnālus. Šī ir viena no viņas mīļākajām grāmatām, šos stāstus viņa lasīja vairākkārt, tāpēc nolēmu to dāvināt Tautas grāmatu plauktam .
Datums: 2013 11 28 00:00:00