Grāmata par cilvēkiem un lietām

ID: 226
Vārds: Malda
Uzvārds: Rātke
Izdevuma autors: Zenta Mauriņa
Izdevuma nosaukums: Grāmata par cilvēkiem un lietām
Izdevējs: Valters un Rapa
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1938
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Velta Rapa 1941. gada 14.jūnijā tika izsūtīta uz Sibīriju, Parabeļas rajonu. Viena no nedaudzajām lietām, kas tika paņemta līdzi, bija šī grāmata, kas piederēja viņas brālim. Tā izsūtījumā tika saudzēta un glabāta, jo bija mīļa lietiņa no brāļa un dzimtenes. 1956. gadā izsūtītā Erna Feldmane, kas dzīvoja ar Veltu Rapu vienā sādžā, ieguva atļauju atgriezties Latvijā. Velta Rapa vēlējās, lai grāmata atgrieztos dzimtenē, un Erna Feldmane pārveda grāmatu uz Latviju. Velta Rapa, saņēmusi atļauju atgriezties Latvijā, nepaspēj to izmantot un mirst Sibīrijā, apglabāta Parabeļas rajona Senkinas sādžā, Parabeļas krastā.
Datums: 13/09/2013