Grieķijas Ārlietu ministrijas Diplomātisko arhīvu direktores Potini Tomai-Konstantopolo
(Photini Tomai –Constantopoulou) dāvinājums 28. novembrī

Dāvinājumu saņem LNB Komunikācijas departamenta direktore

Ieva Gundare (no kreisās) no autores Potini Tomai-Konstantopolo

(Photini Tomai –Constantopoulou) klātesot Grieķijas vēstniekam Latvijā

Aleksandrs Rallis (Alexandros Rallis) un Vēstnieka asistentei

Rolandai Fromholdei

Dāvinājuma ieraksts:
Tikai šo: Esmu pagodināta

Foto: Kristians Luhaers