Horvātijas Republikas premjerminstra vietnieces, Ārlietu un Eiropas lietu ministres Marijas Peičinovičas Buričas
(Marija Pejčinović Burić) dāvinājums 25. maijā

Horvātijas Republikas premjerminstra vietniece, Ārlietu un Eiropas lietu ministre Marija Peičinoviča Buriča (Marija Pejčinović Burić) un LNB direktors Andris Vilks

Dāvinājuma ieraksta tulkojums:

Vēlos Jūsu gādībā atstāt grāmatu, kuras vēstījumi ir vienādi svarīgi kā Horvātijai, tā Latvijai: brīvības mīlestība, miers un laba sadarbība.

Dubrovnika ir sasniegusi lielus panākumus savā ekonomiskā, kultūras un vispārējā attīstībā, pateicoties efektīvai ārpolitikai un diplomātija. Ceru, ka šādā veidā mēs to pievienosim Nacionālās bibliotēkas krāšņajam krājumam, esmu pārliecināta, ka cieņa pret rakstīto vārdu ir svarīgs Latvijas identitātes garants.

Foto: Kristians Luhaers