Ievads latvju rakstniecībā. Lasāma grāmata pamatskolām

ID: 2817
Vārds: Andis
Uzvārds: Mitāns
Izdevuma autors: Roberts Klaustiņš
Izdevuma nosaukums: Ievads latvju rakstniecībā. Lasāma grāmata pamatskolām
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1923
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Šo grāmatu N. Draudziņas sieviešu vidusskolā saņēma mana māte Valija Zīle (laulībā Mitāne) kā no Krievijas re evakuējušos trūcīgo bēgļu bērns (skat. spiedogu). Grāmata noderēja arī viņas studijām Latvijas Universitātes Filozofijas un filoloģijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļā 1925.-1929. g. un tālākajās skolotājas gaitās Dagdas pagasta Dzintaru pamatskolā. Grāmatā dotā latviešu literatūras un publikāciju izlase ir aktuāla un noderīga arī mūsdienu jauniešiem, piem. Mājas Viesa 1858. g. atzinums par latviešu valodas nozīmi tautas attīstībā (3.lpp.)
Datums: 2013 12 18 00:00:00