Ilustrētā Latvijas dzelzceļa vēsture, 1861 – 2016

ID: 6296
Vārds: Rīgas Centra humanitārā vidusskola
Uzvārds: 11.a klase
Izdevuma nosaukums: Ilustrētā Latvijas dzelzceļa vēsture, 1861 - 2016
Izdošanas vieta: Rīga
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Uzskatām, ka dzelzceļš ir nozīmīgs faktors Latvijas valsts attīstībā. Gandrīz ikviens latvietis ir pieredzējis braucošā vilciena dunoņu, tirgus tantiņas ar dažādām ikdienas precēm, skaļi sludinot vai klusi piedāvājot savas preces, nopietnās kontrolieru sejas, vagonā sēdošo klačas vai neiedomājamo garlaicību, sēžot masīvajā, garajā dzelzs gabalā, kas, kā var noprast, strauji virzās pretī labākai nākotnei. tas nav tikai transports, tas ir Tautas Transports. 
Datums: 01/04/2019