Introducing Marx

ID: 5663
Vārds: Kārlis
Uzvārds: Krēsliņš
Izdevuma nosaukums: Introducing Marx
Izdošanas vieta: London
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?:

Grāmatā veltījuma teksta nav.

Datums: 03/14/2018