Īrijas parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētāja
Šona O’Fērgila (Seán Ó Fearghaíl) dāvinājums 28. maijā

Īrijas parlamenta Pārstāvju palātas priekšsēdētājs Šons O’Fērgils
(Seán Ó Fearghaíl), LNB direktors Andris Vilks, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece

Dāvinājuma ieraksts:

Viens no ievērojamo Īrijas rakstnieku darbiem no Šona O’Fērgila
(Seán Ó Fearghaíl) Īrijas parlamentā – Dáil Éireann
No gēlu valodas: Man liels gods būt šajā brīnišķīgajā vietā

Foto: Kristians Luhaers