Jauno mūzika

ID: 2384
Vārds: Maija
Uzvārds: Veinberga
Izdevuma autors: Ingrīda Zemzare
Izdevuma nosaukums: Jauno mūzika
Izdevējs: Liesma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1979
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Mans stāsts. Un vēlējums. Gribu pievienot šo grāmatu Tautas grāmatu plauktam, jo te teikti patiesi vārdi par Ulda Stabulnieka mūziku. Viņš mūsu ģimenes vismīļākais komponists. Īpašu sirsnību dod viņa vizuāla līdzība manam brālim Andrejam. Andreju Veinbergu zaudējām Estonia traģēdijā. Tagad jau es viena pārstāvu visu ģimeni, arī mūsu vecākus Ilgu un Oļģertu. Ar savējiem ceram saglabāt vecāku celtās Rojas mājas viesmīlību. Tur savulaik pabijuši ne viens vien interesants cilvēks, arī Uldis Stabulnieks. Tagad, kad piepildījies Liktenis spēcīgs, spožs un skarbs , kā viņš dzied savā pēdējā diskā, mani joprojām bezgala saviļņo viņa dziesmas un balss. Tik neticami skaists un briesmīgs viss ir ... Smalka dvēsele, kas spēj apskaidrot ikdienu un izmisums dzīvē. Ticu, ka Tautas grāmatu plaukts būs vēl viens Latvijas dārgums. Vēlu, lai tas atdotu mums grāmatu un to dāvinātāju brīnumainās enerģijas spēku un, kam vajadzīgs, degtu gaismu tuneļa galā. Lai mēs smeltos dvēseles bagātībās, iedvesmotos no sapņiem un cerībām, ko mums dod tuvas sirdis tuvumā un tālumā, tagadnē un pagātnē. Taisni tas, kas man vajadzīgs , kā šai grāmata teikts par Ulda Stabulnieka dziesmu. Arī šis Ulda Bērziņa dzejolis ir taisni tas, kas bija vajadzīgs 2012. gada 27. septembra rītā: Piestātnē. Uldim Stabulniekam Manas ausis izdzirdēja, ko tu kliedz no laivas mums Stabule man jāņem līdzi! Gaisa trīsas paliek jums Manas acis ieraudzīja, kas uz plates vāka stāv Atzīstiet, viss reiz jau bija! Iegaumējiet beigu nav! Mana mute pasacīja, bet tā bija tava balss: Zāle nav vēl izpārdota, uzprasi, kur rindai gals! Paldies Tautas grāmatu plauktam par iespēju dalīties ...
Datums: 13/12/2013