Jene Zeit in Charkow 1936-1941

ID: 148
Vārds: Līvija
Uzvārds: Volkova
Izdevuma autors: Georgs Bose
Izdevuma nosaukums: Jene Zeit in Charkow 1936-1941
Izdevējs: Berlin Verlag
Izdošanas vieta: Berlīne
Izdošanas gads: 1997
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Sava vīra radinieka grāmatu man dāvināja Barbara Bīlenšteina Bose, kad 1998.gada rudenī abas ar draudzeni A.Upīša muzeja direktori Inesi Kairi gandrīz nedēļu baudījām Frankfurti pie Mainas un viesmīlīgo pajumti Boses ģimenes mājā. Ļoti moža garā, liela runātāja, dziļi ieinteresēta visā, kas ir noticis un notiek pašlaik Latvijā manā dzimtenē tā ar aizkustinošu siltumu balsī teica 88 gadīgā Boses kundze. Viņa ievērojamā latviešu valodas, folkloras un etnogrāfijas pētnieka Augusta Bīlenšteina mazmeita, bija viena no tiem 60 tūkstošiem Baltijas vāciešu, kas pēc Molotova Rībentropa pakta noslēgšanas repatriējās uz Vāciju. Ar sirsnīgo, dzīvespriecīgo dāmu iepazinos 1987.gadā, pavadot viņu pastaigā pa Rīgu, kur viņa bija ieradusies pirmo reizi pēc pusgadsimta. It kā atgriešanās. Bet citā laikā, citā pasaulē... Atvadoties Frankfurtē, viņas pēdējie vārdi bija: Grüßen sie bitte Riga!
Datums: 08/09/2013