Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos

ID: 2566
Vārds: Kristers
Uzvārds: Avots
Izdevuma autors: Pireta Punga
Izdevuma nosaukums: Kalli un Modra piedzīvojumi mitrājos
Izdošanas vieta: Latvija
Izdošanas gads: 2010
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Šo grāmatu sarakstīja mana mamma. Lai mēs neaizmirstu, no kurienes nākam, un nebaidītos no tā, kas mums apkārt!
Datums: 2013 12 16 00:00:00