Kapteiņa Granta bērni

ID: 4182
Vārds: Andis
Uzvārds: Mitāns
Izdevuma autors: Žils Verns
Izdevuma nosaukums: Kapteiņa Granta bērni
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1943
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Māte Valija Mitāne kopā ar mazo brālīti Gunti šo grāmatu uzdāvināja man un māsai Mudītei, atzīmējot mūsu labās liecības 1943.g. pavasara semestrī, mācoties Rīgas 7.pamatskolā. Ž.Verna romānā mani īpaši aizrāva zinātnieka Paganela tēls un detalizētie dabas apraksti. Interese par dzīvo dabu nostiprinājās, mācoties Rīgas 1.vidusskolā (1949 1953) pie bioloģijas skolotāja P.Beķera un aizveda mani uz LU Bioloģijas fakultāti, pēc kuras beigšanas 1958.g. es nepārtraukti līdz pat 2011.g. nostrādāju Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtā. Ž.Verna grāmata man palika tuva visu mūžu, tāpēc 1982.g. to nodevu iesiet cietos vākos. Rīgā toreiz vienīgā grāmatu un žurnālu sietuve Ģertrūdes ielā pasūtījumus pieņēma tikai reizi mēnesī, tāpēc rindā nācās iestāties jau sešos no rīta.
Datums: 2014 05 26 00:00:00