Kareivja rokas grāmata

ID: 4689
Vārds: Andis
Uzvārds: Mitāns
Izdevuma nosaukums: Kareivja rokas grāmata
Izdevējs: Militārās literatūras apgādes fonda izdevums
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1936
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Grāmata man palikusi no mana tēva Riharda Mitāna (1905 1982), kuru Latvijas Armijas atliktajā (sakarā ar studijām LU) karadienestā iesauca uz nepilnu gadu. Savukārt mani 1958. g. uz diviem mēnešiem iesauca dienestā Padomju Armijā, nobeidzot bioloģisko, kā arī obligāto papildu militāro izglītību LU. Interesanti bija salīzdināt abu armiju reglamnetus, kas ievērojami atšķīrās, ņemot vērā gan attiecīgi Pirmā un Otrā Pasaules kara pieredzi, gan militārās tehnikas attīstību, kā arī ideoloģiskās nostādnes. Latvijas Kareivja rokasgrāmata sākas ar Valsts himnu, karavīra Svinīgo solījumu un valsts vēstures izklāstu, sākot no Senlatvijas un beidzot ar neatkarīgas valsts izveidošanu, kā arī Latvijas atdzimšanu Dr. Kārļa Ulmaņa vadībā. Arī mūsdienās aktuāls ir grāmatā paustais atzinums: Kaujas izšķir ne tikai spožie ieroči, par uzvaru cīnās varoņa sirds, tēvzemes mīlestība un nelokāmā griba.
Datums: 24/09/2015