Katalonijas enciklopēdijas (Enciclopèdia Catalana) direktora Alberta Pelaha (Albert Pèlach) dāvinājums piedaloties Nacionālās enciklopēdijas elektroniskās vietnes atklāšanā Bebrenē, 2018. gada 18. decembrī.

Alberts Pelahs (Albert Pèlach) ar kundzi Betinu Askanazi (Betina Askanazy) Bebrenes muižā

Dāvinājuma ieraksts:
Veltījums Latvijas Nacionālās bibliotēkas Tautas grāmatu plauktam

Autors man reiz teica: “Esejas cenšas izskaidrot realitāti, romāni stāsta par dzīves patiesību. Lasiet romānus.”

“Jo confesso”, oriģināli sarakstīta katalāņu valodā, vēlāk tulkota daudzās citās valodās, ir izcilu romānu autora meistardarbs. Ceļojums laikā un dažādās vietās pilns ar “dzīves patiesībām”. Tas man ir dziļi aizkustinājis.
Alberts Pelahs (Albert Pèlach)

Foto: Kristians Luhaers