Kopoti daiļdarbi

ID: 149
Vārds: Tamāra
Uzvārds: Korsaka
Izdevuma autors: Vilis Plūdons
Izdevuma nosaukums: Kopoti daiļdarbi
Izdevējs: Grāmatu draugs
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1939
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Latvijas Nacionālajai Bibliotēkai. Šie četri sējumi ir mantoti no Nikolaja Tomsona (1900. 1979.), mana tēva. Grāmatas viņam bija kā saite ar pagājušajiem laikiem un sev tuviem cilvēkiem. Kā relikvijas tās ir ceļojušas kopā ar viņu pa dažādām dzīves vietām, ne īpaši komfortablām, tāpēc diemžēl ārēji nav labi saglabājušās. Es, Tamāra Korsaka, (dz.Tomsone, 1937.), ģeogrāfe, skolotāja 47 gadus, esmu palikusi vienīgā, kura pazina dāvinājuma ierakstā minētos cilvēkus. Zoja Tomsone (1928. 1958.) bija mana māsa, bioloģe, kura nepaguva pabeigt un aizstāvēt disertāciju, bet paguva izveidot ātraudzīgu alkšņu pasugu, kas derīga kāpu nostiprināšanai. Krustmāte Alita Kapeniece (dz.Tomsone, 1902. 1994.), mūsu tēva māsa, medmāsa, kara beigās kopā ar lazareti tika evakuēta uz Vāciju. Atlikušo mūžu viņa nodzīvoja Anglijā, Oksfordā, bet spītīgi nepieņēma angļu pilsonību, jo viņa, lūk, ir Latvijas pavalstniece. Viņa nesavtīgi palīdzēja mums, trim māsām (vidējā arhitekte) iegūt augstāko izglītību. Manā bibliotēkā šīs bija vienīgās grāmatas, kas saglabājušās no pirmskara laikiem. Ar vislielāko cieņu un godbijību atdodu tās Gaismas pilij . Novēlu tai kļūt par mūsu Nacionālo Lepnumu!
Datums: 08/09/2013