Kopoti raksti. 14. sējums

ID: 480
Vārds: Veronika
Uzvārds: Vītola
Izdevuma autors: Jānis Rainis
Izdevuma nosaukums: Kopoti raksti. 14. sējums
Izdevējs: Latvijas Valsts izdevniecība
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1951
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Šīs grāmatas saņemšana bija milzīgs pārsteigums. Pēc augstskolas (RPI) beigšanas tiku nosūtīta uz Aglonas Celtniecības montāžas pārvaldi. Kantoris atradās bijušā sieviešu klostera 1.stāvā. 2.stāva celles un lūgšanu vietas bija šā tā piemērotas darbinieku dzīvošanai. Tika arī man puse no kādas telpas. Pirmais grūtais darba gads, kad dažādas teorētiskās zināšanas gan ir, bet par īsto darba dzīvi saprašanas nekādas. Taču Latgalē tik tiešām dzīvo brīnišķīgi cilvēki palīdzēja, kā vien katrs varēja. Protams, ne visi, un katram savs nodoms. Arī par šīs grāmatas dāvinātāju Ignātu Rutkovski, kuram bija patiesi skaista sieva un divi bērni skolnieki. Pašam apmēram 40 50 gadu. Daži baumoja, ka viņš ir ziņotājs, tomēr es zinu, cik daudz viņš zināja par Latgales pagātni, kultūru un cilvēkiem. Man tas viss bija īsts atklājums. Jā, šīs skaistās grāmatas saņemšana, pirmie grūtie darba gadi, skaistā apkārtne... Viss vēl atmiņā. Bet par cilvēkiem reizēm nav tā, kā sākumā izskatās. Novēlu meklēt un saprast, kas tomēr ir šī īstenība.
Datums: 26/10/2013