Kopoti raksti. 5.-6. sējums

ID: 3785
Vārds: Dzidra
Uzvārds: Boķe
Izdevuma autors: Jēkabs Janševskis
Izdevuma nosaukums: Kopoti raksti. 5.-6. sējums
Izdevējs: Tautas bibliotēkas izdevums
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1933
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: No pagātnes nākotnei!
Datums: 13/01/2014