Kopoti raksti. 2. sējums

ID: 3785
Vārds: Dzidra
Uzvārds: Boķe
Izdevuma autors: Jēkabs Janševskis
Izdevuma nosaukums: Kopoti raksti. 2. sējums
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1933
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: No pagātnes nākotnei!
Datums: 2014 01 13 00:00:00