Kopoti raksti 28 sējumos

ID: 2356
Vārds: Jānis un Inese
Uzvārds: Makstnieki
Izdevuma autors: Jānis Rainis
Izdevuma nosaukums: Kopoti raksti 28 sējumos
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1979
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Raiņa literārie darbi ir latvieša Bībele, latvieša Morāles un Ētikas kodekss. Kamēr Latvijā lasīs Raini, Latvija pastāvēs. (Mums paliek otrs Kopoto rakstu komplekts.)
Datums: 2013 12 13 00:00:00