Kopoti raksti. XIII sējums

ID: 574
Vārds: Ļena
Uzvārds: Valdmane
Izdevuma autors: Jānis Rainis
Izdevuma nosaukums: Kopoti raksti. XIII sējums
Izdevējs: LVI
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1951
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Jaunā paaudze J. Raiņa nākamības cerība, par kuru viņš teicis: Ar prieku un darbu jaunība var nonākt pie pilnības,... jaunai paaudzei ir taisnība, kā jaunai zālei uz Kolizeja, jo viņa ir loceklis dzīves turpinājumā . Lai arī šis J. Raiņa darbs paliek nākamai paaudzei, jo tas izdošanas gads ir 1951.gads, kad jaunietei Mudrai bija uzdāvināta šī grāmata, beidzot vidusskolu tieši tajā, 1951. gadā.
Datums: 31/10/2013