Latviešu tautasdziesmas

ID: 2821
Vārds: Evita
Uzvārds: Arbidāne
Izdevuma autors: Aleksandrs Čaks
Izdevuma nosaukums: Latviešu tautasdziesmas
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1998
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Studenšu korporācija Imeria ir 4. vecākā un skaitliski lielākā studenšu korporācija Latvijā. Imerias devīzes ir Tautietei zinātnei un Viena par visām un visas par vienu . Krāsas brūns, zils, zelts. Imeria ir slēgta, akadēmiska mūža organizācija, kura mūža draudzībā un tradīcijās apvieno dažādu paaudžu bijušās un esošās studentes. Veicina un sniedz atbalstu imeriešu personības izaugsmei, mūžizglītībai, sasniegumiem darbā un zinātnē, ar izcilām personībām stiprinot Latvijas valsti. Latvju dainas ir viena no galvenajām latviešu folkloras mutvārdu tradīcijām, kurai līdzīgu nav nekur citur pasaulē. S!k! Imeria, kā tradīcijām bagāta organizācija, vēl šo dārgumu saudzēt, godāt un saglabāt arī visām nākamām latviešu paaudzēm!
Datums: 2013 12 18 00:00:00