Latviešu tautasdziesmas. Izlase

ID: 582
Vārds: Milija
Uzvārds: Carska
Izdevuma nosaukums: Latviešu tautasdziesmas. Izlase
Izdevējs: Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas izdevniecība
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1957
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Cienīsim un godā turēsim Kr. Barona mūža darbu!
Datums: 01/11/2013