Latvija

ID: 5651-V
Vārds: Valdis
Uzvārds: Zatlers
Izdevuma autors: Viktors Kaminskis
Izdevuma nosaukums: Latvija
Izdošanas vieta: Eslingena
Izdošanas gads: 1947
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Latvijas Nacionālajai bibliotēkai Latvijas valsts 100. dzimšanas dienā.
Simboli ir zīmes, kas pauž kādu ideju, kā arī piederību un atpazīstamību šai idejai.
Latvijas valsts ir simbols latviešu tautas kopapziņai un briedumam veidot savu valsti.
Latvijas valsts pastāvēja visus šos 100 gadus. Ja ne vienmēr de facto, tad viennozīmīgi mūsu sirdīs un prātos.
Latvijas simtgadē mums ir būtiski vēlreiz apliecināt Latvijas valsts nepārtrauktības principu.
Simtgades atklāšanas brīdī gribu dāvināt Latvijas Nacionālai bibliotēkai grāmatu, kas ar savu esību apliecina šo faktu.
Viktora Kaminska grāmata \\"Latvija\\" ir izdota 1947. gadā Eslingenē Vācijā apgādā \\"Dzintarzeme\\" ar A. Brokāna palīdzību. Iespiesta J.F. Schreiber tipogrāfijā. Teksti ir vienlaikus latviešu un angļu valodās.
Grāmatas sākuma moto lietots P. Edvardsa citāts: \\"Baltijas valstu jautājums ir pasaules sirdsapziņas pārbaude, - vai nu tā dosies pa patiesu demokrātiska, humanitātes un savstarpējas draudzības gaišo taku, vai arī izvēlēsies drūmo neceļu, kas ved uz despotismu, savstarpēju apskaušanu un beidzot uz asiņainu karu\\".
Šobrīd 70 gadu vēlāk šie vārdi pasaules kontekstā joprojām ir aktuāli.
Pieminēšanas vērts ir arī šīs konkrētās grāmatas ceļš uz Latvijas Nacionālo bibliotēku. Izdota DP personu nometnē Vācijā, kā liecina ex libris, tā ceļojusi līdzi Jūlijas un Viktora Sparinsku trimdas gaitām uz Austrāliju. 2017. gadā Brisbenā Oļega Stepanova ģimenē saglabāta, kā ģimenes vērtība, tā tiek dāvināta Valdim Zatleram. 
Šodien šo vēstures liecinieci, lietisku pierādījumu Latvijas valsts nepārtrauktībai, nododu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai mūžīgā glabāšanā, kā simbolu Latvijas valsts spēkam pagātnē un radošajam garam nākotnē.
Valdis Zatlers

Datums: 02/15/2018