Latvijas Republikas starptautiskās atzīšanas de iure simtgadē 26. janvārī Ārlietu dienesta darbinieki dāvina grāmatas glabāšanai LNB Tautas grāmatu plauktā.Izvēlētās grāmatas simboliski godina agrāko paaudžu diplomātu mērķtiecīgo darbu Latvijas valsts izveidošanā.

Pirmajā virtuālajā Tautas grāmatu plaukta grāmatu pasniegšanas ceremonijā dāvinājumu no Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andra Pelša saņem LNB direktors Andris Vilks.

Grāmatu dāvinātāji un ieraksti

Foto: Kristians Luhaers