Latvju tautas daiņas

ID: 1257
Vārds: Albīna
Uzvārds: Veina
Izdevuma nosaukums: Latvju tautas daiņas
Izdevējs: Literātūra
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1931
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Folklora tā ir mūsu literatūras un mākslas pamatu pamats. Novērtēsim to! Šo grāmatu izglābu no sadedzināšanas Viļakas vidussk. kurtuvē, kur tā bija nokļuvusi pēc bibliotēkas tīrīšanas no nevēlamas literatūras pad. okupācijas laikā. Viļakas valsts ģimnāzijas pensionētā dižskolotāja (2003.g) Atzinības krusta Lielās sevišķās pakāpes goda zīmes īpašniece (2005.g) mūža stipendiāte Albīna Veina
Datums: 23/11/2013