Latweeschu rakstneezibas wehsture skolam

ID: 6045
Vārds: Viktors
Uzvārds: Baranovskis
Izdevuma autors: Roberts Klaustiņš
Izdevuma nosaukums: Latweeschu rakstneezibas wehsture skolam
Izdevējs: K.J. Sichmaña apgahdibâ
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1907
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Es novēlu šo grāmatu Nacionālajai bibliotēkai. Laikam šeit viņai īstā vieta.
Datums: 10/17/2018