Lielas personības

ID: 4925
Vārds: Andis
Uzvārds: Mitāns
Izdevuma autors: Алексей Толстой
Izdevuma nosaukums: Lielas personības
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1936
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Grāmata man palikusi no mātes Valijas Zīles (laulībā Mitāne, 1904 1988), kura 1920 gados studēja Filozofijas un filoloģijas fakultātē, kā arī strādāja Dagdas pagasta Kazimirovas skolā. Toreizējais LU doc. A. Dauge bija viens no iecienītākajiem mācību spēkiem, par ko liecina viņa vairāku grāmatu, kā arī portreta kartiņu saglabāšana mātes grāmatu plauktā. Zīmīgi, ka analizējot pasaules dižgaru: Sokrāta, Kanta, Tolstoja u.c. filozofiskos uzskatus, A. Dauge sava darba nobeigumā apskata arī latviešu dzīves gudrību. Pielikumā : izkopējums no V. Zīles studiju grāmatiņas un A. Dauges fotokartiņa.
Datums: 2016 06 17 00:00:00