Lugas

ID: 812
Vārds: Marina
Uzvārds: Levina
Izdevuma autors: Mārtiņš Zīverts
Izdevuma nosaukums: Lugas
Izdevējs: Salas apgāds
Izdošanas vieta: Sidneja
Izdošanas gads: 1959
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Mana nekad dzīvē nesastaptā onkuļa Jāņa Martinsona emigrācijā izveidotās plašas bibliotēkas krājuma daļa latviešu dramaturga Mārtiņa Zīverta (1903 - 1990) lugu burtnīcas, kas izdotas 20.gs. 50 60.gados ārzemēs. Daļa ar piezīmēm.. Jānis Martinsons (dz. 07.07.1912. gadā Latvijā, Madonas novadā miris 24.06.2009. Austrālijā, Pertā). Domātājs un reformators. Mg. grāds jurisprudencē, vairāku filozofiska un vēsturiska rakstura grāmatu autors (izdotas ārzemēs, pārsvarā par paša līdzekļiem). Ir autors grāmatai „Vecās Derības mācība nav pieņemama Kristiešiem (izd. Silverdale, 1965). Dzimis Beļavas pamatskolas pārziņa Emīla Martinsona un viņa sievas Aleksandras (dz. Kubuliņas) ģimenē, bez viņa ģimenē bija vēl meita Ludmila un dēls Voldemārs. Il p.k. laikā devās bēgļu gaitās, kamēr nonāca Austrālijā. Manas mātes Margaritas Krasņikovas (dz. Kubuliņas) brālēns. Varbūt kādam būs interesanti pārlasīt šīs burtnīcas, Marina Levina, mg. arhit. Ps. 1931. gada Martinsons beidzis Rīgas skolotāju institūtu. Pēc tam strādājis par skolotāju Rīgā. 1942. gada beidzis Latvijas Universitātes Tiesību zinātņu fakultāti. Pēc tam strādājis Jelgavas apgabaltiesā par tiesamatu kandidātu. 1943. gadā ieguvis maģistra grādu juridiskajās zinātnēs. 1944. gadā emigrējis uz Vāciju, 1949. gadā uz Austrāliju. Martinsons sarakstījis 27 grāmatas, no kurām ievērojamākās ir skolu, tiesību, valstu, baznīcu un filozofijas reformu projekti. Reformu projektos uzsvērta nepieciešamība ievērot Kristus mācību, lai rastos Dieva valsts, kas aizstātu esošās valstis. Šādus piecus svarīgus reformu projektus nav sarakstījis neviens cits.
Datums: 06/11/2013