Melnais jātnieks

ID: 3990
Vārds: Aija Laimdota
Uzvārds: Neiburga
Izdevuma autors: Aleksandrs Grīns
Izdevuma nosaukums: Melnais jātnieks
Izdevējs: Liesma
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1991
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Šajā romānā Aleksandrs Grīns turpina vērienīgo vēstures notikumu attēlojumu. Pētera I izmisīgā cīņa pret zagšanu un kukuļņemšanu Krievijā, reizē asinskārā izrēķināšanās ar pretiniekiem. Katrīnas gudrība karalietās. Zviedru kareivīgā ķēniņa Kārļa XII nesekmīgās karagaitas, diženums un cilvēcīgā spītēšana nenovīdīgajam liktenim. Vidzemes un Rīgas iedzīvotāju izmisuma pilnā dzīve un bojāeja krievu jūgā, nesalaužamais spīts. Kraukļu Jāņa uzticība ķēniņam Kārlim XII, piedzīvojumi gūstā, teiksmainā izglābšanās, lapu cēlsirdība un atgriešanās mīļotajā tēvišķē. Cerība par Latvijas un latviešu atdzimšanu.
Datums: 11/03/2014