Muhsu Kunga un Pestitaja Jesus Kristus Jaunā Deriba

ID: 6167
Vārds: Kārlis
Uzvārds: Cimmermanis
Izdevuma nosaukums: Muhsu Kunga un Pestitaja Jesus Kristus Jaunā Deriba
Izdevējs: No Britanijas un Ahrsemes Bihbeles beedribas isdota
Izdošanas vieta: Leipciga
Izdošanas gads: 1907
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: A lasting memory forAusma Valija Cimmermanis. From her birth in Latvija to her forced departure andnew life in Australia, until her death in 2016. This book was always with her.
Datums: 11/12/2018