På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld

ID: 5923-V
Vārds: Agrita Mārtinsone
Uzvārds: Latvijas Goda konsule Zviedrijā
Izdevuma autors: Gunnel Furuland
Izdevuma nosaukums: På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Lai gan esam katrs savā Baltijas jūras pusē, dzīvosim un strādāsim tā, lai Baltijas jūra mūs, Latviju un Zviedriju, vienmēr vieno un stiprina!
Datums: 07/25/2018