Patentu valdes dāvinājums LNB atklājot izstādi “Izgudrotājdarbība Latvijā 1918-1940” 29. novembrī

Dāvinājumu no Patentu valdes direktora Sandra Laganovska saņem LNB Komunikācijas departamenta direktore Ieva Gundare

Dāvinājuma ieraksts:
Mums tik daudz pieder, cik mēs paši ar savām rokām varam nopelnīt, paši ar savu garu uzcelt, paši ar savu prātu izgudrot, paši izdāvāt un beidzot – paši savā sirdī izturēt.
Zenta Mauriņa
Lai mūsu tehniskās jaunrades vēstures izzināšana iedvesmo nākotnes sasniegumiem.
Patentu valde

Foto: Santa Lozda