Pavisam nedzirdēts stāsts

ID: 3974
Vārds: Andis
Uzvārds: Mitāns
Izdevuma autors: Jan Larri
Izdevuma nosaukums: Pavisam nedzirdēts stāsts
Izdošanas vieta: Rīga
Izdošanas gads: 1938
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: Tas ir fantastisks piedzīvojumu stāsts par diviem bērniem un Profesoru, kā viņi, kļūmīgi eksperimentējot, tiek samazināti līdz sīku kukainīšu izmēriem un nokļūst briesmu un atklājumu pilnā dzīvās dabas vidē. Ar šo grāmatu es aizrāvos, mācoties Rīgas pils. 7. pamatskolā (1942 1949) un tā pamudināja mani darboties Skolu muzeja Jauno naturālistu pulciņā. Interese par dzīvo dabu nostiprinājās, mācoties Rīgas 1.vidusskolā (1949 1953) pie bioloģijas skolotāja P.Beķera un aizveda mani uz LU Bioloģijas fakultāti (1953 1958), pēc kuras beigšanas nepārtraukti līdz 2011.g. nostrādāju Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtā.
Datums: 2014 03 07 00:00:00